Kemiska produkter

I den här sektionen hittar du alla kemiska produkter du behöver vid vanligt underhålls- och reparationsarbete: kitt, silikon, harts, skum och lim.  
Vi har valt ut produkter med de bästa egenskaperna och högsta kvalitet, oavsett om det handlar om akrylkitt eller brandskyddskitt, neopren- eller cyanoakrylatlim, bastuskum eller polyuretanskum.  
Bland våra kemiska produkter hittar du även olika aerosoler för alla användningsändamål: rengöring, smörjning, galvanisering, målning, elkomponenter och mekaniska delar.

Kemiska fästmedel

se alla

Brandtätning

se alla

Aerosoler för underhåll

se alla