Personlig utrustning, brandvarnare

Din säkerhet är en av våra främsta prioriteter.

Eftersom din säkerhet är viktig för oss har vi tagit fram en hel produktserie för att trygga säkerheten på byggplatsen.
Den här produktserien innehåller bl.a. personlig skyddsutrustning, skydds- och märkningsutrustning, dvs. all nödvändig skyddsutrustning som uppfyller gällande normer: 
arbetskläder samt utrustning som skyddar fötterna, huvudet, ögonen, luftvägarna, hörseln och händerna, men också signalerings- och låsutrustning som krävs för att säkra byggplatsen. 

ögonskydd

se alla

Andningsskydd

se alla

Hörselskydd

se alla

Märkning och låsning

se alla