Du har en föråldrad version av webbläsaren!

Uppdatera webbläsaren så att du får full glädje av BizLine.

Uppdatera nu

×

Trygga bästa kvalitet, pålitlighet och säkerhet!

Eftersom kvaliteten på våra produkter är allra viktigast för oss har vi förbundit oss att leverera produkter som uppfyller dina behov och krav på bästa sätt. För att uppnå detta mål testar vi systematiskt alla produkters hållbarhet, pålitlighet, säkerhet m.m. i vårt COFRAC-ackrediterade laboratorium. Allt nödvändigt testas! Genom våra internationella metoder kan vi anpassa oss efter behoven i olika länder och uppfylla många olika standarder.

UTRUSTNING SOM REPRESENTERAR DEN SENASTE TEKNOLOGIN

Vi har inrättat detta interna testlaboratorium för att säkerställa att BizLine-produkterna fullt ut uppfyller samtliga nationella och internationella krav på våra marknader.

ALAIN NOUMA Tekniskt ansvarig för kvaliteten och laboratoriet på BizLine.
Vi har tillgång till den senaste generationens utrustning för att testa nya och innovativa produkter, jämföra utbudet på marknaden och behålla vår effektivitet och konkurrenskraft. Vi fäster dessutom extra uppmärksamhet på säkerheten i vår bransch. Man kan aldrig vara för noga. Vi har en rad olika testapparater som vi använder för att testa bl.a. följande:
 • Draghållfasthet
 • Spänningshållfasthet hos isolering
 • Brandbeständighet hos plast
 • Mekanisk hållfasthet och elmotstånd hos anslutningar och skydd
 • Korrosionsbeständighet
 • Snabba temperatur- och fuktvariationer
 • Värmetålighet hos plast
 • Metallhårdhet
 • Spektrometri
 • Värmeprov
COFRAC-CERTIFIKAT
 • Vi kontrollerar att kvaliteten på och lämpligheten hos våra produkter uppfyller erfordrade normer.
 • Tack vare COFRAC-ackrediteringen är våra testrapporter standardiserade och internationellt erkända.

BizLine-garanti

Våra produkter har en garanti som börjar gälla på inköpsdatumet. Längden på garantin beror på produkten enligt gällande lagstiftning. Garantin omfattar alla tillverkningsfel vid normal användning, normalt underhåll och normal förvaring (när felet upptäcks efter användning, underhåll eller förvaring som skett i enlighet med villkoren i produktens tekniska information).
 • Handverktyg * titre_image
 • Verktygstillbehör titre_image
 • Enrouleur
  de chantier
  titre_image
 • Éclairage
  de chantier
  titre_image

Kundtjänst till ditt förfogande

Har du frågor om våra produkter, behöver du produktdokument eller vill du ha råd? Vårt teams expertis står till ditt förfogande. Vi svarar på frågor om produkterna och ger råd utifrån dina behov.
offre_visuel